Gra o wodę jest programem edukacji ekologicznej realizowanym we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

Cele programu
  • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony i oszczędzania wody, a także źródeł wody dla Wrocławia;
  • zwrócenie uwagi na przyrodniczo-gospodarczą funkcję dolin rzecznych i obszarów podmokłych – na przykładzie doliny Odry i terenów wodonośnych Wrocławia. 
Działania:
 
Dla zwiększenia atrakcyjności i oddziaływania programu zastosowane będą w nim interaktywne formy edukacyjne: gry planszowe, puzzle, gry symulacyjne i negocjacyjne, a także eksperymenty oraz elementy kampanii konsumenckich. Uzupełnieniem zajęć szkolnych będą zajęcia terenowe w formie „wodnych eskapad” i gier terenowych realizowanych we Wrocławiu w dolinie Odry.
 
Dla potrzeb prowadzenia zajęć terenowych wyznaczona zostanie przyrodnicza ścieżka edukacyjna.
Program przewiduje też konkurs na najciekawszą grę planszową dotyczącą wody oraz nagrody dla najaktywniejszych szkół w formie praktycznych perlatorów ograniczających zużycie wody.

informacje

min Gra o wodę Informacje o projekcie
min

wiadomości

min Bez lania wody! - relacja Dzisiejszym popołudniem (14.06.2011) tuż przy fontannie na wrocławskim Rynku odbył się happening kończący projekt „Gra o Wodę”, realizowany przez Fundację EkoRozwoju, a finansowany ze środków Gminy Wrocław.
min Bez lania wody!

Zapraszamy na happening we wtorek 14 czerwca o godz 12:30 na Rynku przy fontannie.

min Najbardziej aktywne szkoły.

Nagrody dla najbardziej aktywnych szkoł w ramach projektu "Gra o Wodę"

min Ostatni termin wystawy WODA=ŻYCIE Ostatnia szansa w tym roku szkolnym na odwiedzenie wystawy WODA=ŻYCIE
min Relacja z wręczenia nagród w konkursie "Mokra robota" Młodzi wrocławianie nagrodzeni w konkursie na najciekawszą grę planszową.